Πιστοποιήσεις Υγρών


Πιστοποίηση υγρού "Ovale Avana"

Πιστοποίηση υγρού "Natura Virginia"

Πιστοποίηση υγρού "Natura Maxboro"

Πιστοποίηση υγρού "Ovale black old tobacco"

Πιστοποίηση EUROFINS GERMANY


Πιστοποίηση υγρών OVALE από το Ιταλικό Ινστιτούτο CESI


Πιστοποίηση υγρών OVALE από το Ιταλικό Πανεπιστήμιο NAPOLI FEDERICO II


Πιστοποίηση υγρών OVALE από το Ιταλικό Πανεπιστήμιο NAPOLI FEDERICO II